EWEWIERT


Mgr inż. Marcin Stachyra


ul.Broniewskiego 18


37-464 Stalowa Wola


tel. 698-907-682


Studnie głębinowe

Kryterium decydującym o wyborze działki jest bliskość sieci wodociągowej. W przypadku, gdy znajduje się daleko od naszej działki rozwiązanie stanowi własna studnia.

Jeśli używamy wodę z wodociągu np. do podlewania ogrodu, za każde odprowadzone ścieki do kanalizacji musimy zapłacić wg wskazań wodomierza. Własna studnia pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Najlepszym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych jest studnia głębinowa. Pobiera wodę z większych głębokości, nie ma wiec problemu z wydajnością studni i jest mniej narażona na zanieczyszczenia.

Wykonanie studni wierconej regulują przepisy Prawa Wodnego i Prawa Górniczego i Geologicznego.

Studnie ujmujące wodę z pierwszego poziomu wodonośnego nie wymagają zezwolenia.

 

Przepisy mówią, że studnia powinna znajdować się:

- przynajmniej 5 metrów od granicy działki (sąsiad może wyrazić zgodę na bliższe sąsiedztwo),

- conajmniej 7,5 metra od rowu przydrożnego,

- nie mniej niż 15 metrów do szczelnych szamb (a 30 metrów od instalacji rozsączających biologicznie oczyszczone nieczystości).

Podział studni:

Ze względu na rozmiar pionowy wyróżnia się umownie studnie:

    - płytkie (do 25-30 m)

    - głębokie

Ze względu na średnicę:

    - małośrednicowe (umownie do 0,5 m)

    - wielkośrednicowe

Ze względu na sposób wykonania wyróżnia się studnie:

    - kopane (szybowe)

    - wiercone

    - wbijane, wkręcane (np. tzw. studnie abisyńskie - wykonane przeważnie ręcznie przez wbicie lub wkręcenie rury o niewielkiej średnicy i głębokości, zaopatrzonej w dolnej części w świder i filtr, a także pompę tłoczącą)

Ze względu na konstrukcję wyróżnia się studnie:

    - obudowane

    - nieobudowane

Ze względu na obecność filtra wyróżnia się studnie:

    - filtrowe

    - bezfiltrowe

Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się studnie:

    - eksploatacyjne (pobór wody do celów pitnych i gospodarczych)

    - inżynierskie (w tym: fundamentowe, odwodnieniowe i in.)

    - obserwacyjne (badawcze)